Адвокат, който има право да пледира във висши съдебни инстанции

Адвокатска кантора "Десислава Филипова"
Кантора Константинова
адвокат Калин Горанов
Atanas Johnev - advocate
адв. Симеонова
pushpin